Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
PDF (376 KB)

Projekt umowy z Matematyką na TY


PDF (510 KB)

zapytanie tablety i tablica


PDF (650 KB)

notatka z wyboru oferty klocki


PDF (230 KB)

notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty 1 owoceData dodania: 2018-01-24 10:14:42
Autor: Iwona Porębska


PDF (228 KB)

notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty 2 spożywczeData dodania: 2018-01-24 10:15:45
Autor: Iwona Porębska


PDF (204 KB)

notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty 3 owoce przetworzoneData dodania: 2018-01-24 10:16:50
Autor: Iwona Porębska


PDF (231 KB)

 

notatka 4 tłuszczeData dodania: 2018-01-24 10:24:57
Autor: Iwona Porębska


PDF (387 KB)

ogłoszenie różne spożywcze


PDF (223 KB)

notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty 5 pieczywo


PDF (778 KB)

Zapytanie różne spożywczeData dodania: 2018-01-11 20:18:01
Autor: Iwona Porębska


PDF (211 KB)

 notatka 6 mięsoData dodania: 2018-01-24 11:32:44
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2018-01-24 10:55:39
Autor: Iwona Porębska


DOCX (13 KB)


Data dodania: 2018-01-11 20:16:39
Autor: Iwona Porębska


DOCX (68 KB)


Data dodania: 2018-01-11 20:16:22
Autor: Iwona Porębska


PDF (468 KB)


Data dodania: 2018-01-11 20:21:26
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2018-01-11 20:19:17
Autor: Iwona Porębska


DOCX (14 KB)


Data dodania: 2018-01-11 20:17:02
Autor: Iwona Porębska


DOCX (70 KB)

DOCX (13 KB)

DOCX (52 KB)


Data dodania: 2018-01-11 20:17:17
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2018-01-11 20:19:43
Autor: Iwona Porębska


PDF (237 KB)


Data dodania: 2018-01-11 20:17:33
Autor: Iwona Porębska


PDF (615 KB)


Data dodania: 2018-01-11 20:20:18
Autor: Iwona Porębska


PDF (234 KB)


Data dodania: 2018-01-11 20:17:48
Autor: Iwona Porębska


PDF (680 KB)

PDF (468 KB)


Data dodania: 2018-01-11 20:20:44
Autor: Iwona Porębska


(0 B)

Zywność notatki z wboru ofertyData dodania: 2018-01-24 11:51:13
Autor: Iwona Porębska


PDF (117 KB)

Notatka z wyboru oferty- plac zabaw


PDF (339 KB)

Plc zabaw zestw zabawowy


PDF (1 113 KB)

Plac zabaw- zestaw sprawnościowy


PDF (93 KB)

Plac zabaw- ścianka wspinaczkowa


PDF (33 KB)

Plac zabaw - przedmiar


PDF (394 KB)

Plac zabaw- linarium


PDF (164 KB)

Plac zabaw- tablica informacyjna


PDF (228 KB)

Plac zabaw- detal nawierzchni


PDF (191 KB)

Plac zabaw- rzut nawierzchni


PDF (207 KB)

Plac zabaw- lokalizacja urzadzeń


PDF (28 454 KB)

Plac zabaw - PZT


PDF (68 KB)

Zapytanie o cenę - Plac zabaw


PDF (152 KB)

Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie Procedur wydawania obiadów


PDF (183 KB)

Postępowanie na wypadek wszawicy


PDF (872 KB)

zarządzenie 13/2016 procedury bezpieczeństwa SP


PDF (365 KB)

stawka żywieniowa od marca 2018Data dodania: 2018-03-07 12:53:28
Autor: Iwona Porębska


(0 B)

notatka z wyboru oferty tablety


DOCX (17 KB)

Zarządzenie n2 nabór szkoła 2018


PDF (437 KB)

 

komisja naborowa szkołaData dodania: 2018-02-19 14:19:34
Autor: Iwona Porębska


PDF (450 KB)


Data dodania: 2018-02-19 09:07:21
Autor: Iwona Porębska


DOCX (18 KB)

Komisja naborowa Przedszkole


(0 B)

Zarzadzenie żywienie 2017-18


PDF (489 KB)

Zarządzenie organizacja roku 2015-16Data dodania: 2017-09-05 08:36:16
Autor: Iwona Porębska


PDF (206 KB)

Zarządzenie n4 3-2016 komisja naborowa P-37


PDF (235 KB)

Zarządzenie w sprawie opłat za wyżywienie 2016-17Data dodania: 2016-01-28 07:31:20
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2016-09-20 11:07:37
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2016-09-08 06:40:41
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2016-11-23 11:29:33
Autor: Iwona Porębska


PDF (313 KB)

zarządzenie dni wolne 2016-17


PDF (634 KB)

Zarządzenie 4/2017 ZFŚS Aneks 1/2017Data dodania: 2016-03-29 12:41:15
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2017-03-10 10:36:29
Autor: Iwona Porębska


PDF (341 KB)

Zarzadzenie 7/2017 komisja naborowa P-37Data dodania: 2017-03-13 08:28:01
Autor: Iwona Porębska


PDF (346 KB)

zarządzenie 8/2017 terminarz naboru P-37Data dodania: 2017-03-13 08:14:57
Autor: Iwona Porębska


PDF (971 KB)

Zarzadzenie 3/2017 zmiany w Regulaminie Pracy Aneks 1/2017Data dodania: 2017-04-25 09:03:22
Autor: Iwona Porębska


PDF (340 KB)

zarządzenie 11 komisja naborowa SPData dodania: 2016-03-07 10:50:22
Autor: Iwona Porębska


PDF (119 KB)

Zarządzenie w sparwie opłaty za posiłki 2015


PDF (268 KB)

Informacja o wyborze ofertyData dodania: 2017-11-27 13:43:58
Autor: Iwona Porębska


PDF (434 KB)

Zał nr 3 Projekt umowy aktywna tablicaData dodania: 2017-11-27 13:39:52
Autor: Iwona Porębska


PDF (328 KB)

Zapytanie ofertowe aktywna tablicaData dodania: 2017-11-27 13:45:28
Autor: Iwona Porębska


PDF (321 KB)

ogłoszenie aktywna tablicaData dodania: 2017-12-01 17:42:38
Autor: Iwona Porębska


PDF (268 KB)

Informacja o wyborze oferty


PDF (569 KB)

statut 30.11.2017P37


PDF (2 297 KB)

Statut wrzesień 2017Data dodania: 2017-09-05 08:33:39
Autor: Iwona Porębska


PDF (623 KB)

Uchwała 1-2017 StatutData dodania: 2017-09-05 08:34:47
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2017-11-25 18:58:25
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2017-11-25 18:57:51
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2017-11-25 18:58:10
Autor: Iwona Porębska


PDF (290 KB)

Zapytanie ofertowe aktywna tablica


DOC (32 KB)

DOC (31 KB)


Data dodania: 2017-01-30 10:53:14
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2017-01-30 10:52:23
Autor: Iwona Porębska


PDF (1 797 KB)

Statut 10.01.2017


PDF (1 797 KB)

Uchwała RP nr 7 z 10.01.2017


PDF (375 KB)

Zarządzenie 5/2017 procedura antymobingowa


PDF (117 KB)

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za posiłki 2014-15Data dodania: 2016-09-08 06:25:14
Autor: Iwona Porębska


PDF (621 KB)

Zrządzenie nr 14 zachowania agresywne


PDF (161 KB)

Zarządzenie nr 19 inwentaryzacjaData dodania: 2016-01-04 10:01:15
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2016-03-29 12:42:23
Autor: Iwona Porębska


PDF (377 KB)

Zarządzenie nr 6 Treminarz Rekrutacji Szkoła i Przedszkole


Zarządzenie 5/2017 procedura antymobingowa

PDF (375 KB)

Zarządzenie 5/2017 procedura antymobingowaData dodania: 2016-10-23 11:05:41
Autor: Iwona Porębska


PDF (506 KB)

uchwała nr 5 zmiany w statucie X 2016Data dodania: 2016-10-23 10:25:42
Autor: Iwona Porębska


PDF (1 791 KB)

Statut 14.10.2016


DOCX (31 KB)

Plac zabaw- formulrz oferty


PDF (339 KB)

Plac zabaw - zestaw zabawowy


PDF (1 113 KB)

Plac zabaw- zestaw sprawnościowy


PDF (93 KB)

Plac zabaw- ścinka wspinaczkowa


PDF (394 KB)

Plac zabaw -linarium


PDF (164 KB)

Plac zabaw- tablica informcyjna


PDF (33 KB)

Plac zbaw- przedmiar


PDF (191 KB)

Plac zabaw- rzut nawierzchni


PDF (207 KB)

Plac zabaw- lokalizacja urządzeń


PDF (28 454 KB)

Plac zabaw- PZT


DOC (200 KB)

Plac zabaw- opis techniczny


PDF (339 KB)

Niniejszym składam zapytanie ofertowe na : Zagospodarowanie terenu

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku

na Plac zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła”

                                                                                

W załączeniu formularz oferty orazdokumentacja projektowa

Preferowany termin realizacji  do 15.09.2014

Preferowany okres gwarancji minimum  36 miesięcy

Decydującym kryterium bedzie cena, przy zastosowaniu opracowanej  dokumentacji projektowej

Na  ofertę oczekuję do piątku 01.08.2014  w przypadku złożenia oferty w  formie  papierowej do godziny 14.00  w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 13 w Rybniku ul. Św. Maksymiliana 26, a w przypadku wyboru formy elektronicznej na adres e-mail : rybniksp15@poczta.onet.pl do godziny 24:00

O wyborze oferenta zostaną Państwo powiadomieni drogą e- mail w poniedziałek 04.08.2014.

Poniżej dokumentacja dotycząca wymogów technicznych:


PDF (413 KB)

Nabór na stanowiski samodzielnego referenta w ZSP-13 w Rybniku


PDF (407 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela


PDF (337 KB)

Informacja o wyborze na stanowisko nauczyciela


PDF (407 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnejData dodania: 2016-09-12 19:52:32
Autor: Iwona Porębska


PDF (1 483 KB)

Statut 30.08.2016Data dodania: 2016-11-23 10:25:25
Autor: Iwona Porębska


PDF (304 KB)

Zarządzenie w sprawie dni wolnych 2016-17Data dodania: 2016-09-12 19:52:10
Autor: Iwona Porębska


PDF (1 643 KB)

statut 2016 lutyData dodania: 2016-03-10 10:20:39
Autor: Iwona Porębska


PDF (120 KB)

Uchwała RP 6/2015/2016Data dodania: 2016-03-10 10:21:28
Autor: Iwona Porębska


PDF (468 KB)

Zarządzenie w sprawie dni wolnych 2015-16


PDF (206 KB)

Zarządzenie 5-2015-16Data dodania: 2016-03-07 10:51:54
Autor: Iwona Porębska


(0 B)

Zarządzenie nr 4-2016 Terminarz naboru P-37


PDF (127 KB)

Zarządzenie nr 7 Komisja Rekrutacyjna 2015-16 Szkoła


PDF (202 KB)

Komisja naborowa Rekrutacja Przedszkole 2015-16


PDF (146 KB)

Zarządzenie nr 8-2015 odbieranie dzieci


PDF (172 KB)

Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku 2013/2014


PDF (213 KB)

Zarządzenie 6-2015-16 terminarz naboru SP


PDF (102 KB)

Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie ustalenia stawek żywieniowych na rok 2013/2014


PDF (106 KB)

Zarządzenie nr 02/2014 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego


PDF (79 KB)

Zarządzenie nr 03/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej P37


PDF (291 KB)

Zarządzenie nr 05/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku na rok szkolny 2014/2015


PDF (81 KB)

Zarządzenie nr 06/2014 w sprawie Powołania Komisji Rekrutacyjnej w Sp15


PDF (397 KB)

Elektroniczna rejstrcja godzin pobytu 01.10.2015


PDF (218 KB)

Procedura przyprowwadzania i odbierania dziecka z przedszkola


PDF (1 643 KB)

Statut luty 2016


PDF (235 KB)

Uchwała RP zmiany w Statucie - elektroniczna rejstracja


PDF (257 KB)

Uchwała zmiany w statucie wrzesień 2015


PDF (283 KB)

Uchwała Nr 3 Tekst jednolity syatut wrzesień 2015


PDF (858 KB)

Statut tekst jednolity zgodny z Uchwała na dzień 28.08.2015Data dodania: 2015-12-28 11:32:18
Autor: Iwona Porębska


PDF (156 KB)

Uchwała RP 4/2015/2016Data dodania: 2015-12-28 11:36:30
Autor: Iwona Porębska


PDF (1 634 KB)

Statut tekst jednolity 22.12.2015


PDF (338 KB)

Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie regulaminu wycieczek w ZSP13


PDF (308 KB)

Zarządzenie nr 04/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego


PDF (186 KB)

Zarządzenie 15 korzystanie z  elektronicznego systemu rejestracji


Zarządzenie 15 korzystanie z  elektronicznego systemu rejestracji

PDF (419 KB)

Regulamin korzytania z elektronicznego systemu rejestracji pobytu dziecka od 01.10.2015


PDF (422 KB)

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu  rejestracji czasu pobytu dziecka


PDF (228 KB)

Wewnątrzszkolny System Oceniania


PDF (253 KB)

Zmiany  w statucieUchwała RP wrzesień2015


PDF (847 KB)

Statut tekst jednolity wrzesień 2015


PDF (290 KB)

Uchwała RP nr 10zmiany w statucie  nabór


PDF (228 KB)

Wewnątrzszkolny System Oceniania


PDF (274 KB)

UchwałaRP  nr 11zmiany w Statucie tekst jednolity


PDF (588 KB)

Statut zgodny z Uchwałą nr 4/2015 z dnia 31.03.2015


PDF (588 KB)

Statut zgodny z Uchwała31.03.20155


PDF (610 KB)

Statut tekst jednolity 31.03.2015


PDF (235 KB)

Uchwała nr 2-2015 R P - eletroniczna rejestracja pobytu dziecka


PDF (290 KB)

Uchwała nr 3-2015 R P zmiany w Statucie- nabór


PDF (274 KB)

Uchwała RP nr 4/2015 z dnia 31.03.2015


PDF (274 KB)

UchwałaRP  nr 11zmiany w Statucie tekst jednolity


PDF (290 KB)

Uchwała RP nr 10zmiany w statucie  nabór


PDF (235 KB)

Uchwała RP zmiany w Statucie - elektroniczna rejstracja


PDF (94 KB)

Uchwała 2-2014 RP zmiany w Statucie


PDF (195 KB)

Uchwała nr 3/2014 w sprawie przyjęcia Statutu ZSP13


PDF (590 KB)

Statut zgodny z uchwałą z 26.02.2014 tekst jednolity


PDF (235 KB)

PDF (235 KB)

Uchwała nr 2-2015 Rady Pedagogicznej -Zmiany w Statucie


PDF (591 KB)

Statut zgodny z uchwałą z 26.02.2014 tekst jednolity


PDF (199 KB)

Zarządzenie nr 6-2015 terminarz rekrutacji Przedszkole i Szkoła


(0 B)

Terminarz rekrutacji do Przzedszkola na rok 2015-16Data dodania: 2014-02-28 09:50:17
Autor: Iwona Porębska


PDF (89 KB)

Uchwała nr 2/2014  zmiana w Statucie ZSP13


PDF (360 KB)

Statut ZSP13


PDF (315 KB)

Regulamin Świadczen Socjalnych 2015


Terminarz rekrutacji do Przedszkola na rok 2015-16


Data dodania: 2013-11-11 10:39:26
Autor: Iwona PorębskaData dodania: 2014-03-03 11:05:42
Autor: Iwona Porębska


PDF (316 KB)

PDF (183 KB)

PDF (202 KB)

Powołanie zespołu rekrutacyjnego Nabór Przedszkole 2015-16

Postepowanie w przypadku wystapienia wszawicy

PDF (199 KB)

PDF (199 KB)

Terminarz rekrutacji do przedszkola na rok 2015-16


Aneks nr 1 do Regulaminu Pracy

PDF (118 KB)

(0 B)

PDF (28 454 KB)

Plac zabaw PZT


(0 B)

Plac zabaw- rzut nawierzchni


DOC (200 KB)

Plac zabaw-  opis techniczny


PDF (28 454 KB)

Plac zabaw PZT


PDF (207 KB)

Plac zabaw- lokalizacja urządzeń


(0 B)

PDF (339 KB)

PDF (1 113 KB)

PDF (93 KB)

PDF (33 KB)

PDF (394 KB)

PDF (164 KB)

PDF (191 KB)

PDF (191 KB)

(0 B)

DOCX (31 KB)

DOC (200 KB)

(0 B)

PDF (207 KB)

PDF (33 KB)

PDF (93 KB)

PDF (93 KB)

PDF (1 113 KB)

PDF (339 KB)

(0 B)

(0 B)

DOC (200 KB)

DOCX (31 KB)

PDF (394 KB)

PDF (164 KB)

PDF (228 KB)

PDF (191 KB)

PDF (207 KB)

DOC (200 KB)